Актуално

01/04/2020

Кооперациите, членуващи в НС на ТПК предлагат защитни маски и облекла на българската държава и бизнеса

Националният съюз на трудово-производителните кооперации подкрепя действията на българското общество за преодоляване негативното въздействие, което оказва пандемията с Covid-19. Сега повече от всякога се нуждаем от солидарност и взаимна подкрепа. Това е ангажимент на цялото общество, на всеки от ...

Повече

05/11/2018

Регионален форум за социално предприемачество гр. Варна

За първи път в България Министерството на труда и социалната политика съвместно с Националния съюз на трудово-производителните кооперации организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото издание ще се проведе в гр. Варна от 09 до 11 ноември 2018 г. Социалната и ...

Повече

04/06/2018

НС на ТПК е признат за представителна организация в НСИХУ

С решение 352 от 25 май 2018 г. Министерски съвет на Р.България признава НС на ТПК за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/. В Правилника за устройството и дейността на НСИХУ са заложени критерии за ...

Повече

12/12/2018

Магазин на ТПКИ "Родина"-Варна

На откриването присъстваха директор на дирекция " Социални дейности" от Община Варна, зам. кмет на район "Младост", представител на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/, председатели на ТПК от варненския регион и разбира се - колективът на кооперацията. В магазина се предлагат ...

Повече

26/01/2018

Награда за НС на ТПК

Наградата беше връчена на официална церемония в сградата на Европейския парламент в присъствието на официални представители на европейските институции и межданородни неправителствени организации. Присъстваха министърът на труда и социалната политика, както и български евродепутати. ...

Повече

08/01/2018

Конференция по социално предприемачество

На 16 и 17.04.2018 г. в рамките на балгарското председателство на ЕС МТСП организира провеждането на конференция на тема "Социалната икономика - за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС"

Повече

14/12/2016

ТПК "М.Дашин"-Самоков в помощ на пострадали

От 15 до 24 декември 1986 г. бригада от 12 електротехници от ТПК "Михаил Даши" - Самоков участват активно във възстановяване на електроснабдяването в пострадалите къщи и във фургоните, предназначени за семействата от разрушените сгради в гр.Стражица, гр.Попово, с.Асеново ...

Повече

12/09/2016

Публикуван е Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ››

Повече