Националният съюз на трудово-производителните кооперации

е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни коопераци, регионални съюзи на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.

Повече за нас

Актуално
Партньори
EFSE
Сборник добри практики
Кооперативен клъстер
Картова програма
International cooperative alliance
Tourmedico
Информационен център на магазинната мрежа на НС на ТПК
Бизнес информационен каталог

Полезни връзки