Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК)

е независима неправителствена организация на доброволно обединили се на национално ниво производствени кооперации - трудово-производителни кооперации (ТПК), трудово-производителни кооперации на хора с увреждания (ТПКИ), други кооперации, кооперативни съюзи (КС) на ТПК и други кооперативни организации на основата на международните кооперативни принципи и ценности.

НС на ТПК и неговите членове са субекти на социалната и солидарна икономика и съчетават икономически резултати със социални цели.

Националният съюз на ТПК е национално представителна организация на хора с увреждания от 1996 година, признат с решение на Министерския съвет на Република България № 447 от 11 юни 2021 г. за нов срок от 4 години.

Съюзът е член на Националния съвет на хора с увреждания (НСХУ) към Министерския съвет, където дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии и програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания.

НС на ТПК членува в Международния кооперативен съюз „ICA”, в Международната организация на промишлените, производителните и занаятчийските и за услуги кооперации „CICOPA” и в Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги „CECOP”.

 

Повече за нас

Актуално
Партньори
БСК
Икономически и социален съвет
Министерство на труда и социалната политика
Tourmedico
International cooperative alliance
Българска търговско-промишлена палата
Агенция за хората с увреждания
Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги – CECOP
Агенция за социално подпомагане

Полезни връзки