Организационна дейност

Главна цел в организационната дейност на Съюза е укрепването и развитието на системата, съхранение нейната цялост и единство в процеса на приобщаване към Европа.

Основни насоки в организационната дейност:

 1. Организация и провеждане на редовните Общи събрания в ТПК и РС на ТПК.
 2. Издигане ролята на Регионалните съюзи за организационното укрепване на системата
 3. Изграждане на нови кооперации – необходими документи
 4. Усъвършенстване на членствените взаимоотношения
 5. Повишаване организационната подготовка на ръководните кадри в системата
 6. Присъждане на кооперативни отличия на НС на ТПК
 7. Честване на Международен кооперативен ден

  Международният кооперативен ден се чества в първата събота на месец юли и е отбелязан за първи път от Международния кооперативен алианс през 1923 г.
  От 1975 г. е обявен от Общото събрание на ООН за Международен ден на кооперациите, което е признание за световната кооперативна общност.

  Обръщение на Международния кооперативен съюз по случай МКД ››
  Елена Райчева
  главен експерт
  +359 888 401 266

  Телефон: +359 2 987 11 95
  E-mail: ;