История

Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК) е неделима част от българското кооперативно движение - едно от най-старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото.
Първата кооперация в България е създадена през 1890 година в с.Мирково.
Първата българска трудово-производителна кооперация (ТПК) – Шивашко-работническо дружество „Напредък“ е създадена на 1 октомври 1895 г., в гр. Габрово. Знаменателно е, че „Напредък“ е учредена в годината, в която е основан и Международният кооперативен съюз.
НС на ТПК е основан през 1919 г. под наименованието Съюз на занаятчийските производителни кооперации.
През годините Съюзът е имал следните наименования:

  • От 1919 г. – Съюз на занаятчийските производителни кооперации (СЗПК);
  • От 1950 г. - Общ съюз на трудово-производителните и занаятчийските кооперации (ОСТПЗК);
  • От 1953 г. - Централен съюз на трудово-производителните кооперации (ЦС на ТПК);
  • От 1998 г. - Национален (централен) съюз на трудово-производителните кооперации (НЦС на ТПК);
  • От 2000 г. - Национален съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК).