Среща в кметството на Община Кресна

20/01/2022

Среща в кметството на Община Кресна

Среща в кметството на Община Кресна 34 Среща в кметството на Община Кресна 35

На 20.01.2022 г. в кметството на Община Кресна – област Благоевград се проведе среща на кмета Николай Георгиев с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации/НС на ТПК/ г-н Божидар Станчев, председателя на Окръжния съюз на трудово- производителните кооперации/ОС на ТПК/-Благоевград г-н Георги Башлиев и председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации/ГС на ТПК/- гр.София доц.д.н. г-н Владислав Лазаров. Обсъдени бяха съществуващи проблеми по заетостта на територията на общината и социалното предприемачество, както и възможностите за партньорство с кооперациите при решаването им. В тази връзка беше подписано споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество помежду им.

Назад