Среща с президента Георги Първанов

09/02/2022

Среща с президента Георги Първанов

Среща с президента Георги Първанов 38 Среща с президента Георги Първанов 39

На 09.02.2022 г. в Сградата на НС на ТПК гр. София, бул. „Дондуков № 11 се проведе среща на президента Георги Първанов /22 януари 2002 – 22 януари 2012г/, Ивайло Спиридонов Зам. Председател на Държавна агенция „Архиви“ с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации/НС на ТПК/ г-н Божидар Станчев, председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации/ ГС на ТПК София /- гр. София доц. д.н. Владислав Лазаров, управителя на „Турмедико“ ЕАД г-н Стефан Иванов, Директора на ЦПО към НС на ТПК проф. д-р Стефан Мичев, председателя на Контролния съвет на НС на ТПК и председател на ТПК „Творец“ гр. София г-н Иван Николков, член на УС на НС на ТПК и председател на Кооперация „Металургия“ гр. София г-н Георги Милчев. Изразено бе позитивното отношение към кооперациите от системата на НС на ТПК. Обсъдени бяха актуални въпроси касаещи кооперациите и тяхното бъдещо развитие, социалната политика и проблемите на хората с увреждания от системата на НС на ТПК.

Назад