Среща с президента Георги Първанов

09/02/2022

Среща с президента Георги Първанов

Среща с президента Георги Първанов 38 Среща с президента Георги Първанов 39

На 09.02.2022 г.  в Сградата на НС на ТПК  гр. София, бул. „Дондуков № 11 се проведе среща на президента Георги Първанов  /22 януари 2002 – 22 януари 2012г/, Ивайло Спиридонов Зам. Председател на Държавна агенция „Архиви“ с председателя на  Националния съюз на трудово-производителните кооперации/НС на ТПК/ г-н Божидар Станчев,  председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации/ ГС на ТПК София  /- гр. София доц. д.н.  Владислав Лазаров, управителя на „Турмедико“ ЕАД г-н Стефан Иванов, Директора на ЦПО към НС на ТПК проф. д-р Стефан Мичев,  член на УС на НС на ТПК и председател на Кооперация „Металургия“ гр. София г-н Георги Милчев. 
Изразено бе позитивното отношение към кооперациите от системата на НС на ТПК. Обсъдени бяха актуални въпроси касаещи кооперациите и тяхното бъдещо развитие, социалната политика и проблемите на хората с увреждания от системата на НС на ТПК.

Назад