Среща в Министерство на туризма

02/02/2022

Среща в Министерство на туризма

Среща в Министерство на туризма 37

На 02.02.2022 г. в Министерство на туризма се проведе среща на министъра на туризма Христо Проданов с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации/НС на ТПК/ г-н Божидар Станчев, председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации/ ГС на ТПК София /- гр. София доц.д.н. Владислав Лазаров, управителя на „Турмедико“ ЕАД г-н Стефан Иванов, Директора на ЦПО към НС на ТПК проф. д-р Стефан Мичев Обсъдени бяха актуални въпроси за туризма, в частност хотелиерство и ресторантьорство, съществуващи проблеми с предоставянето на туристически услуги в базите от системата на НС на ТПК, както и ролята и участието на Министерството на туризма в бъдещи Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК.

Назад