Среща с г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България

22/12/2021

Среща с г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България

На 22.12.2021 г. в сградата на Президентството се проведе среща на вицепрезидента г-жа Илияна Йотова с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации г-н Божидар Станчев и председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации доц. д. н. Владислав Лазаров на тема “Социално предприемачество на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания“.

Вицепрезидентът г-жа Йотова изрази готовност за съдействие и партньорство на Президентската институция със съюзите на трудово-производителните кооперации в областта на социалната и солидарна икономика и за участие в Европейския форум за социално предприемачество, който се провежда ежегодно. Обсъдени бяха възможности за създаване на трудова заетост на хората с увреждания, както и за активното участие на кооперациите с проекти и програми по Плана за възстановяване и устойчивост през следващия програмен период.

Назад