Среща на кмета Владимир Москов с председателя на НС на ТПК

25/03/2022

Среща на кмета Владимир Москов с председателя на НС на ТПК

На 25.03.2022 г. в кметството на Община Гоце Делчев – област Благоевград се проведе среща на кмета Владимир Москов с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/, г-н Божидар Станчев, председателя на Окръжния съюз на трудово-производителните кооперации /ОС на ТПК/ – Благоевград и председател на ТПКИ „Атанас Тешовски“ гр. Гоце Делчев, г-н Георги Башлиев, председателя на ТПК „Труд“, г-н Илия Витанов и председателя на Градския съюз на трудово-производителните кооперации /ГС на ТПК/ – гр. София, доцент д.н. Владислав Лазаров. Дискутирани бяха актуални проблеми по заетостта на територията на Общината и възможностите за партньорство с цел насърчаване и развитие на кооперациите в региона, разкриване на нови работни места и създаване на условия за социално предприемачество. Участниците в срещата се съгласиха да обединят усилията си за задоволяване на техни взаимни интереси в областта на социалната и солидарна икономика.

Подписано беше споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество помежду им.

Назад