Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев

23/12/2021

Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев

Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев 31

На 23.12.2021 г. се проведоха срещи на ръководствата на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, представляван от председателя г-н Божидар Станчев и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации - София, представляван от председателя доц. д.н. Владислав Лазаров с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев, на които беше обсъдено бъдещото сътрудничество между МТСП и Националния съюз на ТПК като национално представителна организация на хора с увреждания. Изразено беше намерение за взаимодействие помежду им при съвместно организиране и провеждане на ежегодния Европейски форум за социално предприемачество, издигане ролята и мястото на кооперациите за осъществяване на социалната политика на държавата, създаване на нови кооперации и осигуряване трудова заетост на хора с увреждания, както и участие на кооперациите по плана на РБ за възстановяване и устойчивост през следващите години.

Назад