Среща с председателя на Софийската организация на БСП, г-н Калоян Паргов

21/12/2021

Среща с председателя на Софийската организация на БСП, г-н Калоян Паргов

Среща с председателя на Софийската организация на БСП, г-н Калоян Паргов 29 Среща с председателя на Софийската организация на БСП, г-н Калоян Паргов 30

Днес, 21.12.2021 г. в гр. София, бул.“Дондуков“ № 11, се проведе среща на председателя на Софийската организация на БСП г-н Калоян Паргов с ръководствата на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, представляван от председателя Божидар Станчев и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации гр. София, представляван от председателя доц. д. н. Владислав Лазаров и председателя на Контролния съвет Георги Милчев.

На срещата се поставиха важни и неотложни въпроси за решаване в областта на социалната политика като се акцентира на същността на кооперациите като субекти на социалната икономика и ролята им в социалното предприемачество на държавата, осигуряване заетост и провеждане на рехабилитация на хора с увреждания, участие с проекти за осигуряване на достъп и условия на труд на хора с увреждания. В тази връзка беше изразено становище за взаимодействие и сътрудничество помежду им с цел реализиране на съвместни бъдещи участия в сферата на социалната политика на държавата, както и за законодателни промени за създаване на по-добра нормативна база за социалните предприятия от социалната и солидарна икономика.

Назад