Меморандум за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество с УНСС

04/05/2022

Меморандум  за  взаимодействие  и дългосрочно сътрудничество с УНСС

Меморандум  за  взаимодействие  и дългосрочно сътрудничество с УНСС 42 Меморандум  за  взаимодействие  и дългосрочно сътрудничество с УНСС 43

На 04.05.2022 г. в Университет за национално и световно стопанство от проф. д-р Димитър Димитров-ректор на УНСС и г-н Божидар Станчев-председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/ беше подписан меморандум за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество.

Страните се обединиха около общата цел за подпомагане и подкрепа развитието на българското висше образование, научните изследвания и бизнеса, като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите, както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля. Обсъдени бяха актуални въпроси за участия в бъдещи Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК и УНСС.

В срещата участваха също проф.д-р Мирослава Раковска, заместник ректор по учебната дейност, проф.д-р Цветана Стоянова, заместник ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д.н. Владислав Лазаров,зам.председател на НС на ТПК,определени за координатори относно подписания меморандум за страните, проф. д-рСтефан Мичев, директор на ЦПО към НС на ТПК, доц. д-р Николай Крушков, преподавател в УНСС, председателя на студентския съвет в УНСС, преподаватели и студенти.

Назад