TPK "Mesta"

Address: 5 Hristo Botev str., Yakoruda city
Phone: +359 885/083 880