ТПК "Места"

Якоруда

ТПК "Места" извършва дърводелски услуги. Изработва дюшемета, обшивки, шлайфане. Разполага с добра материална база. ТПК "Места" разполага с битов комбинат в центъра на града - триетажна сграда. Има изградени цехове в индустриалната част на града.

Председател: Рефат Мурат Кьоров

 

Адрес: гр.Якоруда, ул."Христо Ботев" 5
Телефон: +359 885/083 880