Среща с Омбудсмана на Република България

26/05/2022

Среща с Омбудсмана на Република България

На 26.05.2022 г. в офиса на Омбудсмана на Република България се проведе среща между Омбудсмана-професор Диана Ковачева, председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/, г-н Божидар Станчев и зам. председателя на НС на ТПК , доцент д.н. Владислав Лазаров.

На срещата беше обсъдено бъдещото сътрудничество между институцията Омбудсман и НС на ТПК, като национално представителна организация на хора с увреждания. Професор Ковачева изрази позитивното отношение към кооперативната система. Дискутирани бяха актуални въпроси и проблеми, касаещи кооперациите и тяхното бъдещо развитие, социалната политика и проблемите на хората с увреждания, както и създаване на условия за социално предприемачество. Участниците в срещата се съгласиха да обединят усилията си за успешна реализация на техни общи интереси в областта на социалната и солидарна икономика.

Назад