Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК

19/05/2022

 Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК

 Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК 48  Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК 49

На 19.05.2022 г. в Община Силистра се проведе среща на представители на местната власт -  и.д.кмета на Община Силистра д-р Мирослав Великов Тодоров, Заместник-кметовете г-жа Мария Недялкова  и инж. Тихомир Борачев и  секретаря на Общината г-н Ростислав Павлов, с  представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България  - председателя  г-н Божидар Станчев, зам. председателя доцент д.н. Владислав Лазаров и  председателя на Производителна кооперация "Метал" гр. Силистра г-н Веселин Дечев.
Дискутирани  бяха актуални  проблеми по  заетостта  на територията на Общината и възможностите за   партньорство  с цел насърчаване и развитие на  кооперациите в региона, разкриване  на нови работни места  и създаване  на условия за социално предприемачество. Участниците в  срещата  се съгласиха да обединят усилията си  за задоволяване на техни взаимни интереси  в областта на  социалната и  солидарна икономика. Обсъдени бяха актуални въпроси за  участия в бъдещи  Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК.
Подписано  беше споразумение  за  взаимодействие  и дългосрочно сътрудничество между Община Силистра  и Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

Назад