Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК

19/05/2022

 Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК

 Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК 48  Община Силистра подписа споразумение с НС на ТПК 49

На 19.05.2022 г. в Община Силистра се проведе среща на представители на местната власт - и.д.кмета на Община Силистра д-р Мирослав Великов Тодоров, Заместник-кметовете г-жа Мария Недялкова и инж. Тихомир Борачев и секретаря на Общината г-н Ростислав Павлов, с представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България - председателя г-н Божидар Станчев, зам. председателя доцент д.н. Владислав Лазаров, председателя на Контролния съвет г-н Иван Николков и председателя на Производителна кооперация "Метал" гр. Силистра г-н Веселин Дечев. Дискутирани бяха актуални проблеми по заетостта на територията на Общината и възможностите за партньорство с цел насърчаване и развитие на кооперациите в региона, разкриване на нови работни места и създаване на условия за социално предприемачество. Участниците в срещата се съгласиха да обединят усилията си за задоволяване на техни взаимни интереси в областта на социалната и солидарна икономика. Обсъдени бяха актуални въпроси за участия в бъдещи Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК.

Подписано беше споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество между Община Силистра и Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

Назад