Работна среща между ръководствата на Софийската организация на БСП и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации- София

08/12/2022

Работна среща между ръководствата на Софийската организация на БСП  и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации- София
На 07.12.2022 г. в сградата на НС на ТПК в гр. София, се проведе среща между ръководствата на Софийската организация на БСП в лицето на председателя  г-н Иван Таков и заместник председателя г-н Иван Пешев   и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации- София, представляван от председателя- доц. д. н. Владислав Лазаров, председателя на Контролния съвет- г-н Георги Милчев, инж. Димитринка Димитрова- член на УС, г-н Андриан Георгиев- член на КС, г-жа Диана Гочева-управител на  кооперативно предприятие.
Иван Таков и доц. д. н. Владислав Лазаров коментираха актуални въпроси в областта на социалната политика, свързани със София, като се акцентира на същността на кооперациите като субекти на социалната икономика и ролята им в социалното предприемачество , осигуряване на заетост и провеждане на рехабилитация на специфични социални групи, както и участие в проекти за осигуряване на достъп и условия на труд на хора с увреждания.
Постигна се общо съгласие, че е необходимо да се набележат конкретни мерки за взаимодействие и сътрудничество между организациите в сферата на социалната политика в столицата, както и за инициативи за законодателни промени на национално равнище с цел създаване на по-добра нормативна база за  предприятията от социалната и солидарна икономика. Иван Таков и Иван Пешев посетиха и шивашкото ателие на ТПК „Д.Благоев“, намиращо се в сградата, а след това бяха приети за среща и разговаряха и с председателя на НС на ТПК Божидар Станчев. На нея двете страни обсъдиха възможността за сътрудничество през следващата година 2023г.

https://www.bspsf.bg/…/ivan-takov-trudovo-proizvoditelnite…
https://www.focus-news.net/…/Ivan-Takov-Trudovo…

https://trud.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0…/
https://www.bta.bg/…/373084-ivan-takov-trudovo…
https://epicenter.bg/…/Ivan-Takov--Trudovo…/301896/2/0

 

Назад