Сдружение "Окръжен съюз на тпк - Ямбол"

ЕИК 128041071

Ямбол

Председател: Иванка Радева Найденова

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Ямбол, Община: Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "Жорж Папазов" № 5
Телефон: +359 879 252 121