ТПК "Гено Цанов"

Кула

Председател: Стефан Ценов Минков
0887 839 963

 

Адрес: Кула, пл. Възраждане" № 43
Телефон: +359 938/2310
E-mail: