ТПК "23-ти септември"

Горни Лом

Председател: Атанас Венциславов Антов

 

Адрес: Горни Лом, ул. „Първа“, № 85
Телефон: +359 889/110 393