Окръжен съюз на трудово - производителните кооперации от регион Видин

ЕИК 105037150

Видин

Председател: Ивайло Михайлов Игнатов
0889/236 205
0879/445 108

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Видин, Община: Видин

Адрес: Видин, п.к. 3700, ул."Трапезица" № 1
Телефон: +359 94/600 590
Адрес на електронна поща: