ТПК "Пчела"

Велико Търново

Председател: Веселин Генов Геновски
0888/988 516

 

Адрес: Велико Търново, ул. "Балканска" № 3
Телефон: +359 62/647 993
E-mail: