ТПК "Единство"

Ресен

Председател: Трифон Атанасов Събчев

 

Адрес: Ресен, ул. "Димитр Благоев" №25
Телефон: +359 887/621 736