ТПК "Дружба"

Павликени

ПРОИЗВОДСТВО НА ШИВАШКИ, МЕТАЛНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ И ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ

Председател: Христо Ботев Петров

 

Адрес: Павликени, ул. "Ат.Хаджиславчев" № 10
Телефон: +359 878/840 372
E-mail: