Регионален съюз на трудово-производителните кооперации - Велико Търново

ЕИК 814197028

Велико Търново

Председател: Трифон Атанасов Събчев
0887/621 736

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново

Адрес: Велико Търново, п.к. 5000, ул. "Никола Габровски" № 1
Телефон: +359 62 620 504
Адрес на електронна поща: