ПКИ "Царевец"

Велико Търново

Производство на изделия от мукава, картон и хартия

Видео представяне

Кооперацията произвежда :

  • Транспортни опаковки от велпапе, картон и мукава
  • Папки архивни /меки с машинка и твърди с връзки/
  • Книжни опаковки и книжен канап
Извършва книговезки и печатарски услуги
Кооперацията разполага с рехабилитационна база за своите кооператори

 

Контакти:
Председател 0888 791 807
Търговски отдел 062/622068
Картонажен цех 062/622502
Печатница 062/622140
Факс 062/622 122

Председател: Дочка Павлова Хаджимаринска

 

Адрес: Велико Търново, ул."Мармарлийска" №39
Телефон: +359 888/791 807
E-mail:
Уеб сайт:https://pki-tzarevetz.com/