ТПК "Металик"

Провадия

Производство на изделия от метал и дърво

Председател: Атанас Стефанов Габровски
0895/622 300
0888/153 360

 

Адрес: Провадия, Западна индустриална зона
Телефон: +359 518/43 058
E-mail: