ТПК "Единство"

Варна

ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ И ТЪРГОВИЯ НА ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Председател: Иванка Стоянова Василева
0888/002 236

 

Адрес: Варна, ул."Орех" № 2
Телефон: +359 52/756 997
E-mail: