ТПК "Димитър Чивгънов"

Провадия

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ШИВАШКИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, МЕТАЛНИ, СТРУГАРСКИ, СТЪКЛАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Председател: Тонка Колева Костадинова

 

Адрес: Провадия, ул. "Цар Освободител" № 49
Телефон: +359 894/626 150
+359 886957782
E-mail: