Окръжен съюз на ТПК

ЕИК 103111843

Варна

Председател: Йовка Василева Гайкова
0888/002 239

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Варна, Община: Варна

Адрес: Варна, п.к. 9009, р-н Младост, ул. "Орех" №2
Телефон: +359 52 621 634
Адрес на електронна поща: