ТПКИ Спартак - София

Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Извършване на туристически услуги.

Председател: Иван Методиев Божинов
0878/262 992

Адрес: София, бул. "Дондуков" № 11
E-mail:tpkspartak@gmail.com