ТПК "Фина промишленост"

София

Председател: Димитър Ангелов Кокошарски
0885/186597

 

Адрес: София, бул. "Черни връх" № 47
Телефон: +359 02/9454623
E-mail: