Градски съюз на трудово - производителните кооперации

ЕИК 206743062

София

Председател: Владислав Александров Лазаров

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична

Адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, бул. КН.АЛ.ДОНДУКОВ № 11
Телефон: +359 888 420 142
E-mail: