"Дибико" ЕООД

София

Директен цветен печат върху памучни текстилни продукти

Видео представяне

Видео "Кооперативната идея"

Видео шега

Председател: Диана Йорданова Гочева-Вангелова
0878/719 618

 

Адрес: София, бул. "Дондуков" № 11
Телефон: +359 2/9873 597
E-mail: