ТПКИ "Първи май"

Смолян

Произвежда трикотажни облекла

ТПКИ “Първи май” е създадена на 18.07.1960 г. Кооперацията разполага с производствена сграда в гр. Смолян и изнесени цехове в смолянския квартал “Устово” и в село Смилян – Смолянска област.
Фирмената философия на ТПКИ “Първи май” гласи: “При поетия социален ангажимент да задоволи в пълна степен изискванията на настоящите си клиенти, да търси нови пазарни ниши, да постигне по-добра ефективност и качество, да разшири производството си”.
В годините Кооперацията е имала разнообразен предмет на дейност: производство и реализация на детска и бебешка конфекция, трикотажна конфекция, ръчно плетиво, метало-пресови изделия, опаковки от картон и целофан, като основно е оперирала на вътрешния пазар.
С настъпилите през 1989 г. промени в страната и преминаването от планова към пазарна икономика, кооперацията е специализирана в производството на трикотажни облекла, като за натовареността на производствения капацитет се разчита основно на ишлеме.
Към момента кооперацията извършва основно производство на трикотажно облекло.
Извършеното технологично обновление и подобрената среда и условия на труд чрез реализиране на общо 11 проекта към Агенцията за хората с увреждания, водят до отлични резултати, като престижното име на ТПКИ „Първи май”, синоним на надежден партньор осигурява регулярни поръчки от фирми като: “Адидас”, “Пума”, “Рийбок”, Харлей-Дейвидсън”, “Зара” и др.
ТПКИ “Първи май” провежда силна социална политика, осигурявайки на членовете си подкрепа при профилактиката и лечението на различни заболявания, гарантиран балнеологичен отдих, съответстваща работна среда на специфичните потребности назаетите в производството хората с увреждания.
Предприятието е поело социални ангажименти – осигурените работни места са устойчиви и въпреки трудностите ръководството се стреми чрез разработване на нови пазари да наложи устойчив темп на нарастване на работните места за хора с увреждания.
ТПКИ „Първи май“ активно участва в различни мероприятия, организирани от НС на ТПК, като Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика в гр. Пловдив и КООП ФЕСТ БАНКЯ. На организираните по време на тези прояви изложения, кооперацията се представя с разнообразни – детски, мъжки и дамски облекла.

Председател: Лъчезар Анастасов Сбирков

 

Адрес: Смолян, бул. "България" № 75
Телефон: +359 888/782 403
E-mail: