ГПК „Мурджов пожар“

с. Славейно

Председател: Вълко Николов Василевски

 

Адрес: с. Славейно
Телефон: +359 879 997 707
E-mail: