ТПК "Изкуство"

Сливен

Председател: Росица Славова Илиева
+359 898 608 623

 

Адрес: Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 15, ПК 259
Телефон: +359 44 622 715
E-mail: