ОТПК "Възраждане"

Нова Загора

Председател: Мария Димитрова Кръстева
0888/141 817

 

Адрес: Нова Загора, бул. "Ал.Стамболийски" № 3
Телефон: +359 457/56 141
E-mail: