Окръжен съюз на трудово производителните кооперации - Сливен

ЕИК 119037437

Сливен

В ОС на ТПК членуват 9 кооперации от региона, на които Съюзът оказва организационна и финансова помощ.

Председател: Еньо Дженков Баламотов

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Сливен, Община: Сливен

Адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Хаджи Димитър" № 15
Телефон: +359 887 501 980
Телефон: +359 888 774 292
E-mail: