ТПКИ "Иглика"

Шумен

Галерия облекла

Видео представяне

ТПКИ „Иглика“ – гр, Шумен разполага с отговорно управление, съвременно оборудване и опитен производствен екип.
Кооперацията произвежда:

  • шевни облекла (дамска, детско-шношеска и мъжка конфекция);
  • книжарски стоки;
  • опаковки от полиетилен и биоксиално фолио;
  • кашони велпапе, както и предлага следните услуги:
  • разработване на опаковки по заявка на клиента;

 

Председател: Галина Миразчийска
0885/688 855

 

Адрес: Шумен, ул. "Райна Княгиня" № 8
Телефон: +359 54/800 549
E-mail: