ТПК "Единство"

Шумен

Производство, търговия и шивашки услуги - дамска конфекция.

Председател: Румен Димитров Иванов
0887/268847

 

Адрес: Шумен, бул. "Мадара" № 17
Телефон: +359 54/861 273
E-mail: