ТПК "Първи май"

Септември

Кооперацията предлага комплекс от производствени дейности и услуги за населението, чието извършване се нуждае от висока квалифицирана работна сила: Ремонт на ел. мотори, апарати, електрожени и др.;
Изработка и монтаж на метални конструкции, изделия, интериорни и блиндирани врати; Сглобяеми къщи и производствени халета; Производство на миещи препарати - почистващ препарат „Емайл - лукс", каша „Зора" за измиване на силно замърсени ръце; Химични производи - разредител „МРТ", безир и асфалтлак.

Председател: Йордан Славеев Цольов

 

Адрес: Септември, бул. "България" № 23
Телефон: +359 888/674 706