ТПК "Оборище"

Панагюрище

Председател: Цветана Величкова Михова

 

Адрес: Панагюрище, ул. "Анг.Шишков" № 1
Телефон: +359 885/702 010
E-mail: