ТПК "Младост"

Пазарджик

Председател: Ангел Петров Янков

 

Адрес: Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 13
Телефон: +359 887/307 601
E-mail: