Регионален съюз на трудово производителните кооперации - Пазарджик

ЕИК112609960

Пазарджик

Председател: Ангел Петров Янков

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Пазарджик, Община: Пазарджик

Адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 89