ТПКИ "Георгица Карастоянова"

Лом

Специализирана в производството на шапки.
Разполага с добра собствена база за производствена дейност. Има опитен и квалифициран персонал.

Председател: Валентин Иванов Стоименов
0888/693 252

 

Адрес: Лом, ул. "Трети март" № 5
Телефон: +359 971/66 560
E-mail: