Кооперативен съюз "ОБЛАСТЕН СЪЮЗ НА ТПК" - Монтана

ЕИК 111527567

Монтана

Председател: Тошко Николов Тодоров
0878/569 313

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Монтана, Община: Монтана

Адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, бул. ТРЕТИ МАРТ № 84, ет. 6, ап. СТАЯ 602