ТПК "Троянска керамика"

Троян

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИТОВА КЕРАМИКА

Председател: Стефан Петков Маринов
0887/365 941

 

Адрес: Троян, ул.Македония № 56
E-mail:
https://www.facebook.com/tpk.troyanska.ceramika/