Окръжен съюз на ТПК - град Ловеч

ЕИК 110049648

Ловеч

Председател: Светла Георгиева Димитрова

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Ловеч, Община: Ловеч

Адрес: Ловеч, п.к. 5500, ул."Търговска" № 55
Телефон: +359 68 603 587
Факс: +359 68 306 608