Регионален /окръжен/ съюз на трудово-производителните кооперации - Хасково

ЕИК 126067968

Хасково

Председател: Янчо Стойков Янков

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Хасково, Община: Хасково

Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. "Драгоман" № 14 ет. 4 офис 4
Телефон: +359 887/316 957
E-mail: